turquoise_stripe_bowtie

Turquoise Stripe Bow Tie

TURQUOISE STRIPE BOW TIE