White Tuxedo with Shawl Collar – 248.5

White Tuxedo with Shawl Collar - 248.5