White Tuxedo with Shawl Collar – 248.4

White Tuxedo with Shawl Collar - 248.4