White Tuxedo with Shawl Collar – 248.3

White Tuxedo with Shawl Collar - 248.3