White Tuxedo with Shawl Collar – 248.2

White Tuxedo with Shawl Collar - 248.2