White Tuxedo with Shawl Collar – 248.1

White Tuxedo with Shawl Collar - 248.1