White Tuxedo with Shawl Collar – 248

White Tuxedo with Shawl Collar - 248

White Tuxedo with Shawl Collar – 248